PDF Drukuj Email
Idzie nowe, podatkowe i citowe
AKTUALNOŚCI - Inne, ciekawe

Konsekwencje tej srogiej zimy mogą być poważne, nawet jeżeli wkrótce się ociepli. Tak czy inaczej mamy zimę i to zgodnie z kalendarzem do 20 marca i chyba wiele prac budowlanych, np. mokrych, w tym montaż stolarki dopiero zacznie się po tym terminie. Nowy rok zaczął się poważnym atakiem zimy. Nie zazdrościmy tej fatalnej pogody - wręcz przeciwnie i bardzo ciepło o Państwie myślimy,  i o tych z Państwa z Pomorza czy Mazur, i tych z Małopolski czy Lubelszczyzny, jaki innych regionów dotkniętych tym bardzo poważnym atakiem zimy. Pożyjemy zobaczymy, ale póki co najlepiej jest zostać w ciepłych pomieszczeniach i przeanalizować swoje plany, a także zapoznać się w nowymi i daleko idącymi zmianami w podatkach prawie i nie tylko. Zapraszamy do nas już wkrótce...

Tak więc dzisiaj jednak nie będzie o pogodzie, ale o podatkach, restrykcjach i ulgach - to są bardzo daleko idące zmiany. Zaczniemy od ulg. - Małe firmy rozliczające się na podstawie podatku liniowego mają obniżoną stawkę CIT od 1/01/17 o 4 pkt procentowe do poziomu 15%. Cytat: "Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe". To z pewnością dobra wiadomość dla setek firm działających w naszej branży. Staną się bardziej konkurencyjne, gdyż będą mogły zarobić trochę więcej i np. zainwestować czy wydać na przyjemności.

Szacuje się, że z obniżonej 15-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogło skorzystać ok. 90 proc. podatników CIT, czyli blisko 400 tys. firm w całej Polsce. Są też i obostrzenia mające ukrócić szarą strefę, w szczególności płatności gotówkowe w dużych transakcjach, ale także bardzo rozpowszechniony, przynajmniej w niektórych sektorach gospodarki problem wyłudzeń VAT, w tym jego złego naliczania. Obydwa rozporządzenia dotyczą także naszej branży, w tym w szczególności tzw. odwrócony VAT, ale dotyczący tylko tych z Państwa, którzy świadczą usługi jako PODWYKONAWCA (np. deweloper wynajmuje wykonawcę, a Państwo dostarczacie okna czy drzwi jako podwykonawca).  Pragniemy więc poinformować, że od 1 stycznia 2017 r. za pośrednictwem rachunku płatniczego będą musiały być dokonywane płatności w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy równowartość 15.000 zł (transakcje w walutach obcych będzie się przeliczało na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji), ale po kolei.

I. W przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych, związanych z rachunkami płatniczymi, takimi jak m.in. karty płatnicze, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp., będzie spełniony wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego. Uregulowanie zobowiązania za pomocą kompensaty/barteru zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów nie jest objęte powyższymi regulacjami i nie wymaga wyłączania z kosztów uzyskania przychodów. Sprawdzając, czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał nowego limitu i dokona płatności gotówką za transakcję o wartości powyżej 15 tysięcy złotych, nie będzie mógł takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Tak więc od 1 stycznia 2017r. obecny limit 15 000 euro zostanie obniżony do 15 000 zł. Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych.

II. Informujemy, że od 1 stycznia 2017r. zmienia się sposób rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia większości robót budowlanych przez podwykonawców. Usługi budowlane wykonywane w kraju zostaną objęte odwrotnym obciążeniem. Mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie obowiązuje, jeżeli ŁĄCZNIE SPEŁNIONE SĄ CZTERY WARUNKI:

 1. świadczona jest usługa wymieniona w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT (załącznik poniżej)
 2. świadczącym usługę jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT czyli podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu VAT), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT (czyli w ramach tzw. zwolnienia podmiotowego),
 3. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 4. usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca.

Odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie, jeżeli usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca i obie strony transakcji będą podatnikami VAT czynnymi.

Odwrotne obciążenie NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA W RELACJI INWESTOR (FIRMA LUB OSOBA FIZYCZNA) - GŁÓWNY WYKONAWCA ( w tym KONSUMENT)!!!

Jak działa odwrócony VAT? Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na sprzedaży towarów i usług przez czynnego podatnika VAT bez naliczania tego podatku. To NABYWCA ma obowiązek naliczenia VAT-u od takiej transakcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy kupujący(nabywca) jest czynnym podatnikiem VAT, czy korzysta ze zwolnienia z tego podatku.

UWAGA!!! MECHANIZM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI

1. usługa stanowiąca robotę budowlaną jest świadczona przez podmiot niebędący podatnikiem (np. osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w rozumieniu VAT) oraz podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego.

2. Nabywcą jest:

 •  podmiot niebędący podatnikiem (w szczególności osoba prywatna),
 •  podatnik niezarejestrowany,
 •  podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony.

Oprócz prac stricte budowlanych wymienione zostały (w załącznika nr 14 do ustawy o VAT) również prace wykończeniowe, takie jak malowanie, montaż stolarki, prace kamieniarskie. Odwrotnym obciążeniem objęte będzie także wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu do tych usług, bez względu na symbol PKWiU. Zaznaczyć należy, iż odwrotne obciążenie będzie miało zastosowanie do usług budowlanych wykonanych od 1 stycznia 2017 r. Wykaz usług- klasyfikowanych po numerze PKWiU objętych odwrotnym obciążeniem znajduje się poniżej.

Oto niektóre usługi (grupy usług) objęte odwróconym VAT'em (symbol PKWiU z 2008 r):

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 41.00.40.0
 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków) 42.11.20.0
 • Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 42.12.20.0
 • Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 43.12.11.0
 • Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych 43.12.12.0
 • Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 43.22.20.0
 • Roboty związane z zakładaniem izolacji 43.29.12.0
 • Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 43.29.19.0
 • Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.31.10.0
 • Roboty tynkarskie 43.32.10.0
 • Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 43.33.10.0
 • Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem 43.33.29.0
 • Roboty szklarskie 43.39.11.0
 • Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 43.39.19.0
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 43.91.11.0
 • Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 43.91.19.0
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 43.99.10.0
 • Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 43.99.60.0
 • Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 43.99.70.0
 • Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych 43.99.90.0
 • Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

Szanowni Państwo.

Na te i na wiele innych ważkich dla rozwoju naszej branży tematach w tym kluczowym temacie innowacji i eksportu już wkrótce na wyjątkową Konferencję Branżową, która odbędzie się w dn. 22-23 lutego na zamku w Gniewie w ramach XVI Konwentu Stolarki. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych o kontakt mailowy "TAK" na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny pod nr 531 561 202. Będzie się działo i będzie gorąca dyskusja poprzedzona wyjątkowymi prezentacjami m.in. prawników i niezależnych ekspertów, a także ekspertów rządowych i branżowych.

Grzegorz Cendrowski, StolarkaVIP - "Wiedza i doświadczenie to gwarancja Twojej niezależności"


 
Daryl Williams Jersey